Vakances

Jums uzticēsim
● Vadīt projektus un uzraudzīt projektu vadību
● Sasniegt projektu mērķus, plānojot un nosakot prioritātes projektiem un apakšprojektiem
● Projektu laika, budžeta, naudas plūsmas un kvalitātes plānu sagatavošanu un realizāciju
● Veidot un vadīt projekta komandu un veikt projektam nepieciešamo resursu plānošanu
● Nodrošināt komunikāciju starp klientu un iesaistītajām pusēm
● Veikt projekta risku analīzi un nodrošināt pasākumus to novēršanai
● Nodrošināt regulārus projektu statusu un finanšu rezultātu ziņojumus