Darbu izpildes laikā SIA “Citrus Solutions” pierādījusi augstas profesionālās iemaņas, atsaucību Pasūtītāja prasību izpildē un atbilstības sajūtu pret veicamo darbu. Darbi tika veikti līgumā noteiktajā laikā, labā kvalitātē un atbilstoši līguma noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

pdf-icon Aplūkot atsauksmi