Вакансии

Jums uzticēsim apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanu, t.sk. būvdarbu izpildes organizēšanu, nodrošināšanu un kontroli, darbu ar personālu, materiālu pārvaldību.