Sākot ar 2011. gada 1. novembri pakalpojumus, kurus SIA Lattelecom uzdevumā sniedza SIA Citrus Solutions un, kas saistīti ar projektu un topogrāfisko plānu saskaņošanu, komunikāciju tehnisko noteikumu un rakšanas atļauju izsniegšanu, sniegs SIA Lattelecom.

SIA Lattelecom turpmāk sniegs šādus pakalpojumus:

•    Projektu un topogrāfisko plānu saskaņošana;

•    Tehnisko noteikumu, pēc klientu (fizisku vai juridisku personu) pieprasījuma, sagatavošana un izsniegšana;

•    Telekomunikāciju apgrūtinājumu uzrādīšana īpašumiem (zemei un ēkām);

•    Informācijas izsniegšana par esošajiem Lattelecom tīkliem, pasūtītājiem (fiziskām vai juridiskām personām), kā arī viņu pilnvarotām personām, tai skaitā projektēšanas organizācijām, saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;

•    Atzinumu izsniegšana pēc pieprasījuma, iesniegšanai Būvvaldēs par celtniecības objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā;

•    Rakšanas atļauju izsniegšana un rakšanas darbu uzraudzība.

Vairāk informācijas: šeit.

SIA Citrus Solutions turpinās sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar drošības sistēmu, automatizācijas, elektroapgādes un tīkla infrastruktūras risinājumu izstrādi, projektēšanu, būvniecību un uzturēšanu.