Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem

Wellton Hotel Riga

Klients:

Wellton

Periods: 2014. gads

Vieta: Rīga

Uzdevums:

datu tīkla, videonovērošanas un fona mūzikas sistēmu projektēšana un izbūve

Īstenotie risinājumi: datu tīkla, videonovērošanas un fona mūzikas sistēmas

Apraksts:

Sadarbībā ar Wellton – jaunu, strauji augošu viesnīcu zīmolu -, mūsu atbildība bija viesnīcas Vaļņu ielā 49 datu tīkla, videonovērošanas un fona mūzikas sistēmu projektēšana un izbūve. Šis bija otrais no projektiem, kurus īstenojam Wellton zīmolam, kā arī viens no pirmajiem viesnīcu segmentā.

Projekta laikā neiztikām arī bez izaicinājumiem. Proti, guvām vērtīgu pieredzi un zināšanas Wi-Fi tīkla projektēšanā un ierīkošanā. Viesnīcās tiek uzstādītas Wi-Fi iekārtas, kuras uzstāda kā pēdējās, kad visi citi darbi jau ir pabeigti. Projekta sākumā nevar paredzēt, ka viesnīcā datu tīklam būs tik maz vietas, turklāt viesnīcā uzstādītās dažādās metāla iekārtas slāpē Wi-Fi signālu, līdz ar to bija izaicinājums pārvarēt dažādus šķēršļus, lai Wi-Fi tīkla pārklājums būtu visoptimālākais. Sadarbojoties ar Lattelecom nonācām pie labākā risinājuma.