Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

Videonovērošanas sistēmas Latvijas Bankā

Sadarbības partneri

Klients:

Latvijas Banka

Periods: 2008. gads

Vieta: Rīga

Uzdevums:

videonovērošanas sistēmas rekonstrukcija Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2a

Īstenotie risinājumi: videonovērošana

Apraksts:

Latvijas Banka, kas ir valsts centrālā banka, ir neatkarīga iestāde, kas nosaka un īsteno monetāro politiku, pārvalda ārvalstu valūtas un zelta rezerves, emitē skaidro naudu, nodrošina starpbanku norēķinu sistēmu darbību un apkopo finanšu statistiku. Šāda tipa objekti vienmēr ir ar augstākām drošības prasībām un ierobežo iesaistīto speciālistu skaitu. Mēs veicām esošās videonovērošanas sistēmas rekonstrukciju, aizstājot vecās iekārtas ar modernām, kā arī nodrošinājām pagaidu videonovērošanas sistēmas darbību, neapturot centrālā komutatora darbu. Modernizējām arī videonovērošanas centru.