Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) centrālais birojs

Klients:

SIA Re&Re

Periods: 2012.–2014. gads

Vieta: Rīga

Uzdevums:

vājstrāvas tīklu un ārējo telekomunikāciju tīklu izbūve

Īstenotie risinājumi: vājstrāvas tīkli, ārējo telekomunikāciju tīkli

Atsauksmes: Aplūkot atsauksmi >>

Apraksts:

VID centrālā biroja jaunbūve ir funkcionāli sarežģīts projekts ar dažādām speciālām drošības prasībām, kas nepieciešamas, lai VID varētu efektīvāk un drošāk pildīt savas funkcijas. Lai būtu iespējams uzskaitīt un taupīt energoresursus, samazinot komunālos maksājumus, VID jaunais komplekss ir būvēts atbilstoši ilgtspējīgas būvniecības kritērijiem un energoefektivitātes standartiem, iekļaujot tajā dažādus inovatīvus energoefektīvus risinājumus. Mūsu atbildībā bija jaunbūves vairāklīmeņu optiskā un vara datu tīkla, kā arī jaunākās paaudzes drošības sistēmu projektēšana un izbūve.

Šī bija viena no sarežģītākajām un arī interesantākajām integrētu drošības sistēmu instalācijām, kādas veiktas Baltijas valstīs, jo ēkas kopējā platība ir ievērojama – vairāk nekā 50 000 m2, kā arī šis ir valsts nozīmes objekts ar īpašām prasībām pret drošību, darbības nepārtrauktību un ērtu ēkas ekspluatāciju. Esam gandarīti, ka esam piedalījušies tik nozīmīgas ēkas tapšanā un ar savu darbu palīdzējuši radīt drošu un komfortablu darba vidi kā darbiniekiem, tā apmeklētājiem. Šis projekts noteikti ir viens no lielākajiem un izaicinošākajiem, kāds mums jebkad ir bijis.