Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

Atbrīvošanas alejas rekonstrukcija

Sadarbības partneri

Klients:

SIA Re&Re

Periods: 2011.–2012. gads

Vieta: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja

Uzdevums:

vājstrāvas tīkla rekonstrukcija, optiskā tīkla izbūve, apgaismojuma tīklu, videonovērošanas sistēmas un luksoforu izbūve

Īstenotie risinājumi: vājstrāvas, optiskais un apgaismojuma tīkls, videonovērošana, luksoforu sistēma

Apraksts:

Esam veikuši vājstrāvas tīklu, optisko tīklu, apgaismojuma tīklu, videonovērošanas sistēmas un luksoforu sistēmas izbūves darbus Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā, no Lubānas ielas līdz Pils ielai un Atbrīvošanas alejas posmā no Pils ielas līdz Latgales ielai, kā arī tiltam pāri Rēzeknes upei.

Rekonstruējot Atbrīvošanas aleju Rēzeknē, tika veikta esošo komunikāciju aizsardzība, izbūvēts jauns elektriskais apgaismojums ar LED gaismekļiem, kas nodrošina ne tikai pamatfunkciju – apgaismojuma nodrošināšanu minētajā ielas posmā, bet arī būtiskus tehnoloģiskus uzlabojumus, kas sniedz uzturēšanas ietaupījumu uz energoefektivitātes rēķina un jaunas iespējas šī ceļa posma lietotājiem – pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kā arī uzturētājiem. Šajā objektā īstenots pirmais risinājums Baltijas valstīs – ielu LED apgaismojuma izbūve, uzstādīšana un integrācija kopējā ielu infrastruktūrā, kā arī ieviesta pilsētas videonovērošanas sistēma un atjaunots luksoforu risinājums. Tieši šāda veida projekti sniedz lielāko pievienoto vērtību pašvaldībām, kas, piesaistot ERAF finansējumu, ne tikai atjauno esošos komunikāciju posmus, bet, ieviešot tādus progresīvus tehnoloģiskos risinājumus kā videonovērošana, inteliģentā videonovērošana, energoefektīva apgaismojuma izbūve u. c., atvieglo arī savu funkciju pildīšanu, samazina izmaksas un uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.