Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

Ugunsgrēka sistēmas un dūmu novadīšanas sistēmas izbūve veikalu tīklā DEPO

Klients:

DEPO

Periods: 2007. gads

Vieta: Rīga, Latvija

Uzdevums:

utomātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve un ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības sistēmas izbūve un dūmu novadīšanas sistēmas izbūve

Īstenotie risinājumi: ugunsgrēka signalizācijas, dūmu novadīšanas sistēma

Apraksts:

SIA DEPO DIY ir viens no vadošajiem būvniecības veikaliem Latvijā, ar plašu sortimentu un lielu klientu plūsmu ik dienas. Dienā šajos veikalos uzturas līdz pat 500 cilvēkiem un darbiniekiem, tāpēc drošības sistēmām šāda mēroga objektos ir jo īpaši nozīmīga loma. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēma ir obligāti jāizbūvē visās sabiedriskajās ēkās, noliktavās, ražotnēs un jaunajās būvējamās dzīvojamajās ēkās – to nosaka Latvijas Republikā spēkā esoš