Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

Ugunsdzēsības signalizācijas, apziņošanas un translācijas sistēmas, kā arī telefonu un datoru tīklu izbūve G4S jaunajā daudzfunkcionālajā biroja ēkā

Sadarbības partneri

Klients:

SIA IT4B

Periods: 2009. gads

Uzdevums:

ugunsdzēsības signalizācijas, apziņošanas un translācijas sistēmas izbūve, telefonu un datoru tīklu izbūve

Īstenotie risinājumi: drošības sistēmas, telefonu un datortīkls

Apraksts:

G4S ir lielākā starptautiskā drošības pakalpojumu kompānija pasaulē. AS G4S Latvia sniedz daudzveidīgus drošības pakalpojumus vairāk nekā 13 000 fiziskām un juridiskām personām, tostarp dažādu nozaru vadošajiem uzņēmumiem, kā arī klientiem valsts sektorā. Tika uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla biroja ēka, kur mūsu atbildībā bija objekta ugunsdzēsības signalizācijas, apziņošanas un translācijas sistēmas izbūve, kā arī telefonu un datoru tīklu izbūve. Projekta gaitā tika izvirzīti īpaši nosacījumi, piemēram, klientam jau sākotnēji bija prasība pēc īpaša ugunsdzēsības paneļa Aritech GE, savukārt dūmu detektori bija ražoti un modernizēti īpaši G4S vajadzībām. Tā kā šī bija jauna ēka, tad atbilstoši mūsdienu tendencēm tajā daļa sienu bija bez iekšējās apdares, tādēļ montāžai bija jābūt ļoti kārtīgai un akurātai, lai iekļautos ēkas stilistikā.