Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem

Telefonu un datortīklu projektēšana un izbūve, kā arī aktīvo iekārtu piegāde un instalācija Kesko Agro Latvija administratīvajās ēkās

Sadarbības partneri

Klients:

SIA Konekesko Latvija

Periods: 2006. gads

Vieta: Jelgava un Rīga

Uzdevums:

telefonu un datortīklu projektēšana un izbūve, kā arī aktīvo iekārtu piegāde un instalācija Agro administratīvajās ēkās Jelgavā un Rīgā

Īstenotie risinājumi: telefonu un datortīkls

Apraksts:

SIA Konekesko Latvija ir viens no Latvijas lielākajiem lauksaimniecības un industriālās tehnikas uzņēmumiem. Veicām tiem laikiem neraksturīgi liela apjoma darbus – ēku kopējā kvadratūra bija ap 7000 m2. Darbi bija jāveic striktos termiņos un sadarbojoties ar daudziem citiem apakšuzņēmējiem, tādēļ rūpīgi bija jākoordinē visu iesaistīto pušu darbs un atbildības. Šajos objektos projektējām un izbūvējām telefonu un datortīklu, kā arī veicām aktīvo iekārtu piegādi un instalāciju.