Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

SIA Baltic Feed ražošanas kompleksa tīkli

Sadarbības partneri

Klients:

SIA Baltic Feed

Periods: 2006. gads

Vieta: Tukuma novads

Uzdevums:

ražošanas kompleksa tīklu projektēšana un izbūveTukuma novads

Apraksts:

SIA Baltic Feed ir moderns lopbarības ražošanas uzņēmums, kurš ir specializējies minerālbarību un premiksu ražošanā. Uzņēmums savu produkciju piedāvā ne tikai Latvijas tirgū, bet arī eksportē uz Lietuvu, Igauniju, Somiju, Krieviju, Zviedriju. Šis bija viens no mūsu lielākajiem projektiem tolaik. Šajā objektā mēs izbūvējām visas vājstrāvas un drošības sistēmas, kā arī daļu no elektroapgādes tīkla. Šī projekta ietvaros veicām ražošanas kompleksa tīklu projektēšanu un izbūvi, kurā ietilpa apgaismes un spēka elektrotīkls, apsardzes, ugunsdrošības un darbalaika uzskaites sistēmas, strukturizētais kabeļu tīkls, optiskais un telefonijas tīkls. Ražošanas ēkā ir putekļaina vide, tāpēc prasības pret tehnoloģijām bija augstākas nekā parastos objektos. Arī šodien vēl sadarbojamies ar SIA Baltic Feed, veicot objekta uzturēšanas darbus, kas liecina par veiksmīgāku sadarbības pieredzi no klienta puses.