Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas mācību korpusa, dienesta viesnīcas un mācību darbnīcas vājstrāvas sistēmu, elektrības un ēku vadības sistēmas izbūve

Sadarbības partneri

Klients:

SIA Abora

Periods: 2011.–2013. gads

Vieta: Rīga

Uzdevums:

Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas mācību korpusa, dienesta viesnīcas un mācību darbnīcas vājstrāvas sistēmu, elektrības un ēku vadības sistēmas izbūve

Īstenotie risinājumi: datu tīkls, elektrotīkli, drošības sistēmas, ēku vadības sistēma

Atsauksmes: Aplūkot atsauksmi >>

Apraksts:

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta ietvaros Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas infrastruktūras renovācijas un energoefektivitātes uzlabošanas nolūkos mēs 2011. gadā izstrādājām tehnisko projektu, darbus uzsākot 2012. gada janvārī un turpinot tos līdz 2013. gada aprīlim. Projektējām un izbūvējām visas vājstrāvas sistēmas, kā arī ēku vadības sistēmu un elektroinstalācijas mācību korpusos, dienesta viesnīcā un mācību darbnīcā. Tāpat izbūvējām arī energoefektīvu apgaismojuma sistēmu, kura īpaši piemērota videi, kas raksturīga pārtikas gatavošanas procesam. Apgaismojumam vajadzēja atbilst visām energoefektivitātes prasībām, vienlaikus nodrošinot arī vajadzīgo gaismas spilgtumu darba galdu virsmai. Visos objektos tika izbūvēts datu tīkls un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēma, kā arī publiskās apziņošanas sistēma. Mācību darbnīcā izbūvējām apsardzes sistēmu, kā arī videonovērošanas sistēmu. Visos trijos korpusos izbūvējām ēku vadības sistēmu ar energoefektivitātes monitoringa sistēmu, tādējādi klients ik dienas var kontrolēt visus rādījumus un vizuāli redzēt, kādus labumus šī sistēma sniedz – piemēram, izmaksu ekonomiju salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Informatīvie signāli tiek nosūtīti uz ēku vadības sistēmu arī no citām uzstādītajām sistēmām. Visos korpusos tika izbūvēti arī elektrotīkli – gan sadzīves rozetes un datu rozetes, gan apgaismojums un zibens aizsardzības tīkli. Tā kā šis galvenokārt bija energoefektivitātes projekts, tad tika siltinātas arī ēku fasādes, uz tām izvietojot temperatūras mērītājus, lai ar ēku vadības sistēmu varētu efektīvāk pārvaldīt un regulēt ēkas apsildi. Šī projekta galvenais uzdevums – panākt, lai visi skolas korpusi strādātu kā viens vesels, darbotos sabalansēti un gudri, ko īstenojām ar veiksmīgu ēku vadības sistēmas uzstādīšanu.