Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojekta izstrāde

Klients:

SIA “MADE arhitekti”

Periods: 2017-2018

Vieta: Daudzfunkcionāla mācību korpusa jaunbūve, Rīgā, Jūrmalas gatvē 96, Rīga

Apraksts:

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojekta izstrāde (būvkonstrukcijas, apkure, ventilācija, siltummezgls, ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, iekšējie tīkli, zibens aizsardzība, datortīkls, telefonija, televīzija, apsardzes/piekļuves sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēma, ēku vadības un automatizācijas sistēma, gaisa dzesēšana, SAT, ŪKT, ELT, EST)