Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem

Projektēšanas darbu un radiācijas mērījumu vārtu izbūves darbu veikšana Ventspils brīvostas teritorijā

Sadarbības partneri

Klients:

SIA Arčers

Periods: 2012. gads

Vieta: Ventspils

Uzdevums:

radiācijas kontroles vārtu uzstādīšana Ventspils brīvostas teritorijā

Īstenotie risinājumi: elektrotīkli, optiskais un datu tīkls

Apraksts:

Objekta pasūtītājs bija Amerikas Savienoto Valstu valdība, kam ir līgumattiecības ar Tetra Tech EC, Inc. par radiācijas vārtu izbūvi vairākos pasaules reģionos, tostarp arī Latvijā. Radiācijas vārti ir ierīce, ar kuras palīdzību tiek pārbaudīta kravu un cilvēku radioaktivitāte. Mūsu atbildībā bija vājstrāvas kanalizācijas, kas savieno visus radiācijas vārtus, izbūve. Veicām kabelizācijas projektēšanas un izbūves darbus – izbūvējām optiskos un elektriskos tīklus, kā arī lokālos tīklus, nodrošinot visām aktīvajām iekārtām gan optiskos, gan datu tīklus. Tāpat uzstādījām un pieslēdzām pasūtītāja iegādātās gala iekārtas – videokameras, radiācijas vārtu vadības skapjus, kā arī instalējām sistēmu sadarbībā ar Tetra Tech EC, Inc. inženieriem. Izbūvējām barjeru kontroles sistēmu, kas nodrošina kontroli iebraukšanai un izbraukšanai no objekta. Pieslēdzām arī luksoforu sistēmu, lai regulētu satiksmes organizāciju Ventspils brīvostas teritorijā. Pie radiācijas vārtiem korektai transporta kustībai nodrošinājām arī marķējumus uz braucamās daļas.