Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

Olimpiskā sporta centra pārveide NATO samita pasākumam

Sadarbības partneri

Klients:

SIA Lattelecom

Periods: 2006.gads

Vieta: Riga, Latvia

Uzdevums:

Izstrādāt tehnisko projektu Olimpiskā sporta centra pielāgošanai NATO samita pasākumam

Apraksts:

2006. gadā no 28. līdz 29. novembrim jau 19. reizi notika NATO samits, kura norises vieta šoreiz bija Rīga. Šis bija pirmais NATO samits, kas notika bijušās PSRS teritorijā, turklāt Latvija NATO iestājās tikai 2004. gadā. Līdz ar to šis bija starptautiski nozīmīgs pasākums, kura tehniskās drošības prasības vērtējamas kā ļoti augstas. Mūsu pārziņā bija nodrošināt telekomunikāciju un datu plūsmas infrastruktūru NATO valsts vadītāju sanāksmes laikā. Projekta ietvaros mēs izstrādājām un īstenojām integrētus telekomunikāciju infrastruktūras risinājumus, kuri nodrošināja komunikāciju un IT infrastruktūras izbūvi.

Lai pielāgotu Olimpiskā sporta centra telpas šim nozīmīgajam pasākumam, papildus tika veikti divu korpusu projektēšanas un izbūves darbi. Bija nepieciešamas papildu telpas – administratīvais korpuss un baseins, kas samita brīdī pārtapa par žurnālistu telpu, kurā pulcējās žurnālistu simti no visas pasaules. Savukārt ārpusē no aptuveni 150 SIA Ramirent vagoniņiem tika izveidota vagonu pilsētiņa, kurā uzturēties žurnālistiem. Sadarbībā ar SIA Lattelecom mēs izstrādājām tehnisko projektu optiskajam tīklam un datu tīklam ar diviem noslēgtiem gredzeniem, tas ir, ar dubulto drošību, tādējādi pasargājot datus no jebkādiem ārējiem draudiem, kas šāda mēroga pasākumā ir jo īpaši svarīgi. Ļoti īsos termiņos bija jāveic ļoti liels darba apjoms – darbu periods mērāms vien četros mēnešos. Salīdzinājumam – normālos apstākļos šāds darbu apjoms būtu jāveic astoņos mēnešos. Lai strādātu pie šī projekta, bija nepieciešama speciālā pielaide valsts noslēpumam, tāpēc mums bija jārēķinās arī ar ierobežotiem darbinieku resursiem. Ļoti īsos termiņos bija nepieciešams iziet visas nepieciešamās pārbaudes un testus, lai iegūtu Industriālās drošības sertifikātu. NATO samita norises vietas – Olimpiskā sporta centra – sagatavošanā (projekta izstrādē, būvniecībā, iekārtošanā, dizaina noformējumā u. c.) pavisam tika iesaistīti apmēram 1400 cilvēku, no tiem 20 bija SIA Citrus Solutions speciālisti.