Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Datu centri
  • Ventilācija un dzesēšana
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Ārējie komunikāciju tīkli

LU MII datu centrs

Klients:

Latvijas universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Periods: 2015. gads

Vieta: Rīga

Uzdevums:

datu centra projektēšana un izbūve

Apraksts:

Sadarbojoties ar Latvijas universitātes Matemātikas un informātikas institūtu (LU MII), četru mēnešu laikā veicām datu centra projektēšanu un izbūvi ar dzesēšanas jaudu 30+30 kW. Mūsu atbildībā bija paceltās grīdas izbūve, elektrobarošanas tīkla izbūve, serveru statņu uzstādīšana, precīzas kondicionēšanas sistēmas izbūve un testēšana.

Pašreiz izbūvētā datu centra dzesēšanas jauda ir 30 kW N+1 konfigurācijā, ar iespēju nākotnē palielināt gan dzesēšanas jaudu, gan statņu skaitu. Lepojamies, ka šī projekta ietvaros mums ar minimālu budžetu izdevās sasniegt zemu energoefektivitātes koeficientu (PUE rādītāju), saglabājot uzstādīto iekārtu un sistēmu kvalitāti. Izmantotās iekārtas un sistēmas ir vienkāršas, bet tajā pašā laikā nodrošina nelielam datu centram nepieciešamo funkcionalitāti, dodot iespēju klientam savas datu centra telpas attīstīt pakāpeniski, ievērojot principu pay as you grow.