Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Datu centri
  • Ventilācija un dzesēšana
  • Ēku inženiersistēmas
  • Energoefektivitāte
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Ārējie komunikāciju tīkli

Gaisa telpas novērošanas radiotehniskais postenis

Klients:

VAMOIC

Periods: 2015

Vieta: Ventspils novada Vārves pagasta „Čalas”

Uzdevums:

vājstrāvas tīklu un drošības sistēmu būvprojekta izstrāde, novērošanas platformas ēkas jaunbūve u.c.

Apraksts:

Lai uzlabotu Latvijas un Baltijas valstu gaisa telpas kontroli, Aizsardzības ministrijas īpašumā “Čalās” tika izvietots moderns trīs dimensiju mobilais stratēģiskās darbības gaisa telpas novērošanas radiolokators “AN/TPS-77″, aizstājot līdzšinējo tehnoloģiski novecojušo radiolokatoru Ventspils lidostas teritorijā. Arī Citrus Solutions pielika roku mūsu drošības stiprināšanā.

Mūsu pārziņā bija radiotehniskā posteņa vājstrāvas tīklu un drošības sistēmu būvprojekta izstrāde, kā arī novērošanas platformas ēkas, piebraucamā ceļa un teritorijas nožogojuma jaunbūve, kā arī nojumes dīzeļģeneratora uzstādīšanai izbūve. Paveiktie darbi un pats radiolokators atbilst augstākajiem moderno tehnoloģiju ražošanas un drošības standartiem, kā arī lietošanā tas būs efektīvāks un videi draudzīgāks par līdzšinējo, vienlaikus nodrošinot augstākas operacionālās spējas.