Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

Lattelecom ēka Citadeles ielā

Klients:

SIA Lattelecom

Periods: 2014.–2015. gads

Vieta: Rīga

Uzdevums:

Siltināšanas, ventilācijas sistēmas nomaiņas un dzesēšanas sistēmas rekonstrukcijas, kā arī logu nomaiņas un apkures sakārtošanas darbu projekta vadība

Īstenotie risinājumi: Siltināšana, ventilācija, kondicionēšana

Apraksts:

Vēl viens izaicinājums pierādīt sevi jauno pakalpojumu – ventilācijas un dzesēšanas – realizēšanā bija siltināšanas, ventilācijas sistēmas nomaiņas un dzesēšanas sistēmas rekonstrukcijas, kā arī logu nomaiņas un apkures sakārtošanas darbu projekta vadība SIA Lattelecom ēkai Citadeles ielā 9, šoreiz  iejūtoties pasūtītāja lomā.

Projekta īstenošanas gaitā, kur mums pašiem jo īpaši nozīmīgi bija tieši ventilācijas un dzesēšanas darbi, ir nomainītas esošās pieplūdes un nosūces iekārtas pret iekārtu ar rotora rekuperatoru, kas ļauj ietaupīt gaisa uzsildīšanai nepieciešamo siltuma enerģiju. Dzesēšanas sistēmas rekonstrukcija paredz freona dzesēšanas sistēmu nomaiņu pret ūdens–glikola dzesēšanas sistēmu. Know-how šajā objektā ir tekstila gaisa sadalītāju izmantošana dzesēšanas sistēmu izbūvē. Šis unikālais produkts nodrošina vienmērīgāku atdzesētā gaisa sadalījumu telpās, izslēdzot spēcīgas gaisa plūsmas, ar ko bieži vien var sastapties, ekspluatējot līdzīgas dzesēšanas sistēmas.

Projekta ietvaros paredzēta arī apkures sistēmas rekonstrukcija un balansēšana, lai panāktu optimālus apkures sistēmas darbības parametrus.