Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

Ēku vadības sistēmas izbūve tirdzniecības parka Alfa kinoteātrī Cinamon

Klients:

SIA Bukoteks

Periods: 2008. gads

Vieta: Rīga

Uzdevums:

automātikas sistēmu izbūve

Īstenotie risinājumi: siltuma, vēdināšanas un apgaismojuma vadības automātikas sistēma

Apraksts:

Īstenojot tirdzniecības parka Alfa paplašināšanas projektu, tā ietvaros tika izbūvēti jauni veikali, kafejnīca un arī kinoteātris ar vairākām zālēm. Kinoteātris Cinamon tika atvērts 2008. gada 7. novembrī. Tajā ir astoņas kinozāles ar kopējo vietu skaitu 1360 skatītājiem. Mūsu uzdevums bija izbūvēt siltuma, vēdināšanas un apgaismojuma vadības automātikas sistēmu jeb ēku vadības sistēmu šajā kinoteātrī. Ēku vadības sistēma ir ļoti svarīga nepārtrauktam kinoteātra darbam, tāpēc tā šim objektam ir ļoti būtiska. Tajos laikos kino projekcijas telpas nebija digitalizētas, tāpēc nepārtraukti bija jānodrošina dzesēšana vajadzīgajām iekārtām. Šajā projektā darbi bija jāveic saspringtos termiņos, turklāt jāpiedāvā risinājumi, kuru Latvijā nav daudz, proti, atbilstoši tieši kinoteātru projekcijas telpām.