Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

Drošības sistēmu modernizācija vairākos Latvijas Gaisa satiksmes objektos

Sadarbības partneri

Klients:

VAS Latvijas Gaisa satiksme

Periods: 2012. gads

Vieta: Rīga, Latvija

Uzdevums:

drošības sistēmu modernizācija četros Latvijas Gaisa satiksmes objektos

Īstenotie risinājumi: drošības sistēmas

Apraksts:

VAS Latvijas Gaisa satiksmes objekti ir ar būtiski augstākām prasībām pret tehniskajām drošības sistēmām nekā vidusmēra ēkas ― projekta īstenošanas laikā rūpīgi jāraugās, lai neviens uzstādītais objekts netraucētu darboties būtiski svarīgajām sistēmām un neparalizētu VAS Latvijas Gaisa satiksmes darbību. Mēs veicām drošības sistēmu modernizācijas darbus izstrādāta un apstiprināta tehniskā projekta ietvaros četros SIA Latvijas Gaisa satiksmes objektos ― lidostas Rīga Kontroles dispečeru punkta (KDP) ēkā, lidostas Rīga administratīvajā ēkā, radio raidīšanas centrā Babītes novadā, kā arī radiolokācijas centrā Alenija Mārupes novadā. Šie objekti, lai arī atrodas dažādās vietās, tomēr savā starpā ir savienoti un darbojas kā viens vesels ― to nodrošina uzstādītā centralizētā ēku informācijas sistēma (Building information system). Šādi integrēta sistēma dod iespēju klientam attālināti kontrolēt situāciju vairākos objektos vienlaikus, pārbaudot visu objektu kameru darbību, ugunsgrēka atklāšanas sistēmas nostrādi, kā arī apsardzes un piekļuves sistēmu, tādējādi nodrošinot augstāku pārvaldības līmeni un panākot lielāku efektivitāti. Objektos tika uzstādīti arī visi durvju karšu nolasītāji.