Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

CSDD radari

Klients:

Ceļu Satiksmes drošības direkcija

Periods: 2015-2016

Vieta: Latvija

Uzdevums:

elektropieslēguma projektēšana un izbūve fotoradariem

Apraksts:

Atkārtoti ieviešot stacionāro fotoradaru klātbūtni uz Latvijas ceļiem, mēs, Citrus Solutions, konkursa kārtībā guvām iespēju nodrošināt elektrolīniju kabeļu ieguldīšanu un fotoradaru uzstādīšanas projekta izstrādi priekš Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD). 

Mūsu pārziņā bija 20 jauno fotoradaru elektropieslēguma vietu projektēšanas un būvniecības darbi 20 dažādās atrašanās vietās. Tā kā fotoradaru elektropieslēguma projektēšanu un būvniecību būtiski ietekmē attālums līdz tuvākajai pieejamai elektropieslēguma vietai un apstākļi, kādos izbūvējams šis elektropieslēgums, šis projekts bija izaicinošs ar to, ka katra fotoradara elektropieslēguma izbūves vieta faktiski bija viens atsevišķs, aizrajošs projekts.