Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem

Ciparu sakaru kanālu ierīkošana un videonovērošanas sistēmas organizēšana AS Latvijas Gāze

Sadarbības partneri

Klients:

AS Latvijas Gāze

Periods: 2011. gads

Vieta: Rīga, Latvija

Uzdevums:

projektēšanas darbu veikšana un videonovērošanas sistēmas ierīkošana

Īstenotie risinājumi: videonovērošana, datu pārraide

Apraksts:

Izstrādājām tehnisko projektu un veicām videonovērošanas sistēmas modernizācijas darbus trijos AS Latvijas Gāze objektos. Ar ciparu sakaru kanālu ierīkošanu un videonovērošanas sistēmas organizēšanu AS Latvijas Gāze objektos uzsākām mūsu veiksmīgo sadarbību ar jaunu ražotāju DAN Communications, kurš piegādāja unikālu datu pārraides iekārtu, kas bija paredzēta interneta pārraidīšanai, izmantojot jau esošos AS Latvijas Gāze ieguldītos kabeļus. Esošo kabeļu izmantošana bija jau sākotnējs klienta uzstādījums, tāpēc, lai projekts tiktu sekmīgi īstenots, svarīga bija atbilstošu iekārtu izvēle. Arīdzan ātrgaitas internets tika nodrošināts ar šīs iekārtas palīdzību. Videonovērošanas sistēmas parasti tiek izvēlētas, izvērtējot objektā novērojamo telpu un teritoriju apjomu, nepieciešamību veikt automātisku attēla analīzi, iespējas izmantot klienta rīcībā esošo infrastruktūru (kabeļu tīklus, datu pārraides tīklus), nepieciešamo attēla kvalitāti, videoierakstu arhīva drošuma pakāpi un saglabāšanas ilgumu, kā arī novērojamo teritoriju raksturojumu ― iekštelpas, āra telpas, apgaismojumu, ražošanas apstākļus u. c. Šajos objektos uzstādījām interneta protokola (IP) videonovērošanas sistēmas, kurās visi sistēmas elementi apstrādā cipariskotu informāciju, tādējādi nodrošinot daudz kvalitatīvāku kameru darbību.