Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

Cauruļu un komunikāciju izbūves darbi

Klients:

Ceļu būves firma SIA “BINDERS”

Periods: 2017

Vieta: Autoceļš A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža

Apraksts:

Cauruļu un komunikāciju izbūves darbi Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) km 26,95 – 32,14 seguma pārbūves ietvaros