Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

Būvprojekta izstrāde

Klients:

SIA „Didrihsons arhitekti”

Periods: 2017-2018

Vieta: Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 82

Apraksts:

Būvprojekta izstrāde (būvkonstrukcijas, elektroapgāde, elektrotīkli, vājstrāvas, vājstrāvu tīkli, arējā ūdens, kanalizācijas un lietus apgāde, ūdens apgāde, kanalizācija, apkure, ventilācija, kondicionēšana, gāzes apgāde, ēku vadības un automatizācijas sistēmas)