Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem

Ārlietu ministrija – pirmais objekts, kurā izmantojām optiskās šķiedras iepūšanas tehnoloģiju datu tīkla izbūvei

Sadarbības partneri

Klients:

Latvijas Republikas (LR) Ārlietu ministrija

Periods: 2006.–2007. gads

Vieta: Rīga, Latvija

Uzdevums:

datoru, telefonu, televīzijas tīklu, kontroles aparatūras, VITA LAN infrastruktūras, telefonu centrāles un sinhronā tulkojuma sistēmu izbūve, kā arī objekta rekonstrukcijas un restaurācijas darbi

Īstenotie risinājumi: datu un optiskais tīkls, TV tīkls, sinhronā tulkošana un audio sistēma, monitoringa sistēma

Apraksts:

LR Ārlietu ministrijas ēkā K. Valdemāra ielā 3, Rīgā, izbūvējām datoru, telefonu tīklu, kontroles aparatūru, SMATV tīklu televīzijas vajadzībām, kā arī VITA LAN infrastruktūras, telefonu centrāles (PBX) un sinhronā tulkojuma sistēmas. Tāpat tika veikti arī objekta rekonstrukcijas un restaurācijas darbi. Šis bija pirmais objekts, kurā datu tīklu izbūvei izmantojām jau modernākas tehnoloģijas, proti, optiskās šķiedras iepūšanas tehnoloģiju. Ārlietu ministrijas veicamo darbu sarakstā bija arī satelīttelevīzijas tīkla izveide, kā arī piektās un sestās kategorijas datu tīkla izbūve, kas izstrādāts uz ražotāja Nexans produkcijas. Sadarbībā ar partneru kompānijām uzstādījām biroju telefonu centrāli un sinhronās tulkošanas sistēmu. Sinhronās tulkošanas sistēmu uzstādīšanai tika piegādātas vajadzīgās ierīces, kurām mēs veicām instalācijas darbus. Uzstādījām arī datu skapju monitoringa sistēmu serveru un komutācijas skapjos, kuri uzstādīti pa visu ēku, ar šīs sistēmas palīdzību ir iespējams kontrolēt un pārbaudīt tajos dūmu iespējamību, mitruma koeficientu, temperatūru, spriegumu, svešu personu iekļūšanu un citus draudus, nosūtot šo informāciju galvenajam skapim – dispečeram. Šādas sistēmas izbūve bija kas jauns un nu kalpo par piemēru jau turpmākajiem darbiem datu centros, piemēram, datu centrā Dattum un jaunizbūvētās VID administratīvās biroja ēkas datu centrā. Šis bija ļoti apjomīgs projekts, ko apliecina arī ieguldīto kabeļu kopējā kilometrāža – izmantoti ap 150 km kabeļu.