Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

Datu pārraides optiskā tīkla infrastruktūras, piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmas izveide Valsts policijas ēkā Gaujas ielā

Sadarbības partneri

Klients:

SIA Lattelecom

Periods: 2008. gads

Vieta: Rīga, Latvija

Uzdevums:

datu pārraides optiskā tīkla infrastruktūras, piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmas izveide, kā arī aktīvo tīkla optisko iekārtu un servera iekārtu piegāde.

Īstenotie risinājumi: drošības sistēmas, datu tīkls

Apraksts:

Valsts policijas ēkai Gaujas ielā 15 bija nepieciešams izbūvēt videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas, kas ir ļoti svarīgas šāda tipa iestādēs. Mēs tikām pieaicināti iekšējo vājstrāvas tīklu izbūves darbu veikšanas projektam. Piekļuves kontroles sistēma ļauj organizēt kontrolētu piekļuvi telpām, teritorijām un resursiem ar datorizētu sistēmu, kas nosaka personu iekļūšanu teritorijā pēc laika, vietas vai citiem parametriem. Valsts policijas ēkā šīs funkcijas ir jo īpaši svarīgas, lai nodrošinātu maksimālu drošību kā darbiniekiem, tā apmeklētājiem. Tāpat izbūvējām arī servera skapja monitoringa sistēmu videonovērošanai un datu tīklam, kas ļāva serveru skapja klimatu, piemēram, temperatūru, ugunsgrēka iespējamības riskus, nesankcionētu skapja durvju atvēršanu utt., kontrolēt no vadības datora. Šādi risinājumi būtiski atvieglo klienta pārziņā esošo sistēmu pārvaldību, mazina to ekspluatācijas izmaksas, bet pats svarīgākais ― nodrošina visaugstāko drošības pakāpi. Tika izbūvēts optiskais datu tīkls ar optiskām datu pieslēguma vietām katram datoram ― kopumā tika izveidotas vairāk nekā 150 darba vietas ar optiskā tīkla pieslēgumu. Ēkā tika uzstādītas 18 kameras un 20 durvīm tika ierīkota piekļuves kontrole.