Finansējums

Latvijā iespējami vairāki finanšu avoti ēku renovācijai, no kuriem populārākais ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), arī Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) un citi. Eiropas finansējuma periodam beidzoties un jaunam vēl nesākoties, tuvākajos gados būs vērojams finansējuma trūkums. Taču tas nenozīmē, ka Latvijā turpmāk energoefektivitātes celšanas pasākumi varētu nenotikt.

SIA Citrus Solutions piedāvā Latvijā līdz šim maz populāro, taču attīstītajā pasaulē jau kopš 20. gs. 80. gadiem plaši izmantoto finansējuma modeli ESKO (ESCO), kas tiešā atšifrējumā nozīmē Energoservisa kompānija, taču plašākā skaidrojumā tas nozīmē, ka energopatērētājs energoefektivitātes uzlabošanai neizmanto savus finanšu līdzekļus un resursus, bet gan to atļauj darīt ESKO uzņēmumam, kurš ar saviem resursiem veic visus nepieciešamos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, bet energopatērētājs pēc pasākumu pabeigšanas turpmākos 2–7 gadus turpina maksāt par enerģiju tādā pašā apmērā ESKO uzņēmumam, kā viņš to darīja līdz energofektivātes pasākumu veikšanai, savukārt ESKO uzņēmums no ieekonomētās enerģijas izmaksas starpības sedz savas investīcijas  2–7 gadu laikā. Pēc šī perioda beigām visa ekonomija pāriet paša energopatērētāja rīcībā. ESKO modeļa gadījumā visu atbildību par veiksmīgiem projekta rezultātiem uzņemas ESKO uzņēmums. Šādu projektu vērtība parasti mērojama ir no 100 000 EUR.

Elektroenerģijas cenas laika periodā no 2006. līdz 2011. gadam ir palielinājušās par 94%, bet siltumenerģijas cenas par 76% (pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem). Izstrādājot projektus, paredzam arī enerģijas izmaksu kāpumu un citus ietekmējošos faktorus.