Risinājumu priekšlikumi, izbūve un uzraudzība

Mēs piedāvājam detalizētu tehniskā projekta izstrādi, kurā ietilpst pilns tehniskais projekts, ekonomiskie aprēķini un detalizēti risinājumu apraksti. Tāpat piedāvājam savus pakalpojumus šo piedāvājumu realizācijā un uzraudzībā.

Ja konkursa rezultātā mūsu izstrādātais projekts jārealizē kādai citai kompānijai, piedāvājam savu autoruzraudzību un projektu vadību, lai nodrošinātu sākotnējās idejas kvalitatīvu izpildi. Bieži vien praksē kvalitatīvu risinājumu un labu projektu sabojā konkursa radītais cenu dempings – sākotnējās idejas tiek aizvietotas ar it kā līdzīgām tehnoloģijām, bet netiek ņemti vērā dažādi blakus apstākļi, tāpēc projekts netiek īstenots, kā paredzēts, un netiek sasniegts gaidītais rezultāts. Lai uzņemtos garantiju un atbildību no sākuma līdz beigām, mēs vēlamies būt klāt projekta realizācijas procesā kā autoruzraugi un konsultanti, lai kontrolētu procesu. Esam gatavi atbildēt par visu projektu no A līdz Z, aiztaupot klientiem sarežģījumus, kas rodas koordinējot un saskaņojot dažādu piegādātāju darbu.

Veicam arī ēku esošo inženiertehnisko sistēmu (apkure, ventilācija, gaisa dzesēšana, apgaismojums, elektroapgāde) vadības modernizēšanu, kas ar salīdzinoši nelieliem ieguldījumiem ļauj panākt būtisku energoresursu ekonomiju. Ja esošo inženiersistēmu tehniskais stāvoklis neatļauj to modernizāciju, mūsu speciālisti izstrādā priekšlikumus to aizvietošanai ar jaunām iekārtām, kas nodrošinātu energoefektīvu darbību.
Lai nodrošinātu pilnu energoefektivitātes darbu ciklu, nodrošinām arī ēku siltināšanas, logu nomaiņas un citus darbus, kas saistīti ar pasīvās energoefektivitātes paaugstināšanu.

Papildus energoefektivitātes pasākumiem izstrādājam ēku energoefektīvas pārvaldības modeļus, jo ne mazāk svarīgāka par sistēmu modernizāciju, nomaiņu un ēkas siltināšanu ir pareiza ekspluatācija, savlaicīga apkope, uzraudzība, mērījumu veikšana un citi darbi, kā arī darba organizācija objektā. Kad viss ir izbūvēts atbilstoši projektam, veicam monitoringu vairāku gadu garumā. Aptuveni reizi ceturksnī būtu ieteicams veikt atkārtotu pārbaudi, lai noteiktu, vai iekārtām ir veiktas regulāras apkopes, kā arī uzturēšanas darbi. Nav jēgas uzstādīt dārgas ventilācijas iekārtas, ja pēc tam trīs gadus tās netiek pienācīgi apkalpotas, piemēram, savlaicīgi nomainīti filtri, kā rezultātā tiek palielināts enerģijas patēriņš, ko izmanto šīs ventilācijas iekārtas.

Uzņēmējiem pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem ir svarīgi informēt un apmācīt savus darbiniekus par viņiem veicamajiem nepieciešamajiem pasākumiem, kā arī veikt regulārus pierakstus atskaišu formā. Mūsu sadarbība ar klientu nebeidzas pēc energoefektivitātes pasākumu pabeigšanas – mēs sadarbojamies un konsultējam arī turpmākos gadus, lai būtu pārliecināti, ka energoefektivitātes pasākumu pārvaldība ir veiksmīga.