Energoefektivitāte

Energoefektivitātes risinājumu mērķis ir optimizēt ēku un dažādu iekārtu resursu patēriņu. Tā ir uzņēmuma darbības procesu un vides darbības analīze ar mērķi samazināt elementu kopējās darbības energoresursu patēriņa apjomus. Energoefektivitāte ir sasniedzama, izmantojot ēku vadības sistēmas un ieviešot automatizācijas risinājumus objektos, kā arī integrējot enerģijas uzraudzības sistēmas dažādu uzņēmumu saimniecībā.

Mēs iedalām energoefektivitāti divos veidos: pasīvajā un aktīvajā energoefektivitātē. Pasīvā energoefektivitāte nozīmē izmantot mūsdienīgākus materiālus (ēku siltināšana, logu maiņa u.tml.), savukārt aktīvā energoefektivitāte nozīmē palielināt ēkās izbūvēto sistēmu un iekārtu efektivitāti. Pateicoties enerģijas vadības un uzraudzības instrumentiem, iespējams panākt energoresursu ietaupījumu vidēji no 10 līdz 40 % (sk. attēlu).

 table.lv

Vēl veicam enerģijas atgūšanu ēkās, kurās uzstādītas iekārtas ar lielu siltuma izdalījumu, piemēram, elektroiekārtas, datu centri, telekomunikāciju iekārtas utt. Mūsu pieredze liecina, ka šādās ēkās Latvijas klimatiskajos apstākļos siltumenerģijas patēriņu var samazināt līdz pat 79%. Svarīgi, ka mēs nodrošinām priekšlikumu izstrādi, tehnisko projektu izstrādi, tehnisko aprēķinu veikšanu, projektu vadību, uzraudzību un procedūru izstrādi, lai klients pēc projekta beigām pats varētu kvalitatīvi un atbilstoši sākotnējai iecerei ekspluatēt iekārtas, sistēmas un ēkas.

Sīkāka informācija par risinājumiem pieejama šeit: