Ārējie komunikāciju tīkli

Ārējie komunikāciju tīkli ir ļoti specifiska nozare, kur lielākie pasūtītāji ir komunikāciju turētāji. Esam specializējušies jebkura veida un sarežģītības telekomunikāciju tīklu un līdz 20 kilovoltu elektrības tīklu izbūvē gan individuālajiem klientiem, gan organizācijām, gan arī telekomunikāciju operatoriem.

Telekomunikāciju un elektrības tīkli

Vienlīdz labi pārvaldām telekomunikāciju tīklu un elektrības tīklu izbūves dažādas tehnoloģijas, ārējos komunikāciju tīklus guldot zemē vai būvējot piekarkabeļu līnijas. Mūsu darba grupā strādā profesionāļi, kuri pārzina gan tradicionālās, gan jaunākās metodes un tehnoloģijas. Piedāvājam pilnu pakalpojumu ciklu, sākot ar potenciālā izbūves projekta konsultācijām, projektēšanu, realizāciju un beidzot ar izbūvēta tīkla uzturēšanu.

Telekomunikāciju (vājstrāvas tīkli) un elektrotīkli tiek apskatīti kompleksi, lai maksimāli efektīvi izmantotu iespējas, ko minētās tehnoloģijas nodrošina, pēc iespējas lietderīgāk izmantojot kopējo infrastruktūru tīklu i