SIA Citrus Solutions mazumtirdzniecības uzņēmumiem rīkotajā seminārā „Efektīvas tehnoloģijas mazumtirdzniecības uzņēmumu drošībai un attīstībai” Valsts Policijas Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Jānis Lazdiņš apliecināja, ka zādzību un laupīšanu skaits tirdzniecības sektorā pēdējos gados ir būtiski pieaudzis, tāpēc tirdzniecības vietās nepieciešams pievērst lielāku uzmanību drošības tehnoloģijām.
Jānis Lazdiņš informēja, ka 2009.gadā 68 % noziegumu bija vērsti pret īpašumu. Zīmīgi, ka laikā no 2008. līdz 2009. gadam zādzību skaits no tirdzniecības objektiem pieauga par 52%, arī laupīšanu skaits palielinājies – par 26%. 2010.gadā, pateicoties uzņēmumu un kārtības sargu veiktajiem pasākumiem drošības līmeņa uzlabošanai, noziegumu pieaugums ir nedaudz samazinājies, taču kopējā tendence ir saglabājusies. Zādzības lielākoties veic apmeklētāji, taču nozīmīgu daļu zaudējumu rada arī pats uzņēmuma personāls. Jāņem vērā, ka laupīšanas veicina gan skaidras naudas pieejamība un tirdzniecības objekta ģeogrāfiskais izvietojums, gan arī darba laiks vēlu vakaros un naktīs, personāla skaits un izmantotās drošības sistēmas.

SIA Citrus Solutions Risinājumu daļas direktors Edmunds Ceriņš skaidro: „Ir būtiski apzināties uzņēmuma drošības un biznesa riskus, izvēloties atbilstošus tehniskos risinājumus, kas palīdz novērst noziegumu veikšanu, atvieglo to atklāšanu, kā arī padara efektīvākus uzņēmuma procesus. Jāpiebilst, ka ar šodienas drošības tehnoloģijām un to savstarpējo apvienošanu, uzņēmumos iespējams paaugstināt darbības efektivitāti ne tikai drošības, bet arī biznesa jomā, kas vienlaikus sistēmu lietošanu padara ērtāku un lētāku.”

Bieži tirdzniecības uzņēmumu videokameru attēls nav pietiekami kvalitatīvs pat noziedznieka sejas vai automašīnas numura saskatīšanai, savukārt augstākas kvalitātes drošības sistēmas ir uzņēmuma ieguvums ar līdz šim maz izmantotām iespējām. Inteliģentās videonovērošanas tehnoloģijas dod iespēju saņemt trauksmes signālu par pazudušiem objektiem, apmeklētāju nestandarta uzvedību, noteiktas ceļa joslas šķērsošanu. Tās var palīdzēt rindu konstatēšanā pie kases un klientu ieradumu pētīšanai. Liela nozīme ir arī drošības sistēmu tehniskajai uzturēšanai, lai uzzinātu par sistēmu iespējamiem bojājumiem un laicīgi tos novērstu, taču tirdzniecības uzņēmumi bieži vien pievērš uzturēšanas jomai nepietiekami lielu uzmanību.

Semināru 29.aprīlī rīkoja SIA Citrus SolutionsSIA Lattelecom grupas uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 500 darbinieki visā Latvijā, sniedzot inženiertehnisko sistēmu projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumus telekomunikāciju, drošības sistēmu, elektroapgādes un automātikas jomās.

Vairāk informācijas par drošības sistēmu risinājumiem varat apskatīt šeit.