Lai arī klāt jau septembris un studijas tūlīt tiks uzsāktas, tomēr nekad nav par agru vai par vēlu plānot savu nākotni, kas jo īpaši aktuāli ir jauniešiem, kuri šogad uzsāks gaitas vidusskolas pēdējā klasē. Ceru, ka manis, inženiersistēmu būvniecības uzņēmuma vadītāja, sacītais sasniegs dzirdīgas ausis.

Latvijas Ekonomikas ministrija (EM) regulāri apkopo esošo situāciju darba tirgū, izvērtējot arī darba tirgus prognozes. Mums šis 2013. gada informatīvais ziņojums (kas ir jaunākais) par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm nebija daudzsološs. Citēju: „Ja netiks mainīta izglītības struktūra, līdz 2020.gadam var veidoties iztrūkums pēc speciālistiem ar augstāko izglītību inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā, lauksaimniecībā, kā arī veselības aprūpē un sociālajā labklājībā.”

Speciālistu iztrūkums inženierzinātnēs. Skarbi. Ne jau tikai mēs pamanām šo problēmu. Par to raksta plašsaziņas līdzekļi. Par to lauza galvu arī augstskolu mācībspēki. Bet mēs, uzņēmumi, kas darbojas inženierzinātņu lauciņā, to izjūtam visasāk. Īpaši tagad, septembrī, kad būvniecības sezona ir pašā karstumā.

Miks Stūrītis, SIA Citrus Solutions valdes priekšsēdētājs
www.citrus.lv

Lasīt vairāk