1

Miks Stūrītis

Valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors

2

Jūlija Grinberga

Valdes locekle. Ēku inženiersistēmu būvniecības dienesta direktore.

6

Raimonds Gerbis

Valdes loceklis. Projektēšanas un risinājumu daļas vadītājs.

8

Valdis Purvinskis

Ārējo tīklu būvniecības un uzturēšanas dienesta direktors.

3

Dace Mačulska

Valdes locekle. Finanšu un administratīvās daļas vadītāja.