Julija

Jūlija Grinberga

Valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore

6

Raimonds Gerbis

Valdes loceklis. Projektēšanas un risinājumu daļas vadītājs.

3

Dace Mačulska

Valdes locekle. Finanšu un administratīvās daļas vadītāja.

8

Valdis Purvinskis

Ārējo tīklu būvniecības un uzturēšanas dienesta direktors.