SIA Citrus Solutions kopā ar citiem vadošajiem būvniecības nozares uzņēmumiem 2010.gada nogalē nodibināja Latvijas ilgspējīgas būvniecības padomi (LIBP), kuras mērķis ir izveidot vienotus kritērijus būvniecības kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā. Dibinātāju sastāvā ietilpst sekojoši uzņēmumi: Re&Re, Skonto Būve, Arčers, Knauf, Ramitent, Saint-Gobain, RBSSKALS, LX GRUPA, NCC, Sakret, SIA Citrus Solutions un biedrība Zaļās mājas.
„Mums ir ļoti svarīgi iesaistīties to organizāciju darbā, kuras apvieno vadošos nozares uzņēmumus, lai, kopīgi strādājot, veidotu vidi un nosacījumus, kuri ar laiku kļūs par nozares vispārpieņemtiem standartiem un noteiks godīgas konkurences vadlīnijas. Šādā veidā nozares vadošie uzņēmumi, sadarbojoties savā starpā un ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citu nozaru sabiedriskajām organizācijām, var veidot to vidi un likumdošanas ietvaru, kur visiem ir vienādi spēles noteikumi – kvalitāte tiek mērīta pēc vienādiem standartiem, konkursos risinājumi tiek vērtēti ne tikai pēc cenas, bet arī pēc kvalitatīviem kritērijiem, visiem ir jāmaksā nodokļi, kā arī tiek sniegts valsts atbalsts tiem, kas šos nodokļus ir maksājuši lielākā apjomā,” uzsver SIA Citrus Solutions valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.

Ilgtspējīgas būvniecības vērtēšanas kritēriji tiek veidoti atbilstoši pasaulē atzītai sertificēšanas sistēmai (BREEAMBritish Research Establishment Environmental Assessment Method), kas ņem vērā visus nozīmīgākos ilgtspējas aspektus – ne tikai būvniecības procesu un pārvaldi, bet arī energoefektivitāti, ūdens apgādi, sabiedriskā transporta pieejamību, resursu un atkritumu apsaimniekošanu, piesārņojumu, materiālu kvalitāti u.c. Standarti šobrīd tiek saskaņoti un pielāgoti tieši Latvijas ģeogrāfiskajiem apstākļiem un prioritātēm.

Valsts un pašvaldības iestādes, ēku attīstītāji un īpašnieki, kas izmantos šos standartus būvniecības procesā un materiālu izvēlē, varēs iegūt BREEAM sertifikātu, kas kalpos kā atpazīstams un uzticams kvalitātes simbols, tādējādi ceļot ēkas vērtību īpašnieku un iemītnieku acīs. Latvijā BREEAM metodi no šī gada varēs testa režīmā pielietot jaunbūvēm un rekonstrukcijām ar komerciālu funkciju (tirdzniecības platībām, biroju telpām, vieglajai rūpniecībai), un pakāpeniski tiek veidoti kritēriji arī citu veidu būvēm.

LIBP darbībā liela uzmanība tiks pievērsta arī būvniecības nozares profesionāļu – arhitektu, inženieru, būvnieku – un sabiedrības izglītošanai par ilgtspējīgu būvniecību, tās nozīmi un ieguvumiem. Ar LIBP dibināšanu Latvija beidzot pievienojusies to pasaules valstu kopienai, kur atzītu standartu ievērošana ilgtspējīgai būvniecībai ir vispārpieņemta būvniecības prakse.