Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Datu centri
  • Ventilācija un dzesēšana
  • Ēku inženiersistēmas
  • Energoefektivitāte
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Ārējie komunikāciju tīkli

Latvijas jūras novērošanas sistēmas izveide

Klients: SIA Lattelecom; gala pasūtītājs – NATO Tehniskās apkopes un apgādes aģentūra NAMSA

Periods: 2008. gads

Vieta: Latvija

Uzdevums:

Latvijas jūras novērošanas sistēmas izveide

Īstenotie risinājumi: pievedceļu un torņu izbūve, komunikāciju kanalizāciju izbūve, konteineru uzstādīšana, ģeneratoru piegāde un uzstādīšana, elektroenerģijas pieslēgumu izbūve, drošības sistēmu instalācija

Aplūkot aprakstu

Ārlietu ministrija – pirmais objekts, kurā izmantojām optiskās šķiedras iepūšanas tehnoloģiju datu tīkla izbūvei

Klients: Latvijas Republikas (LR) Ārlietu ministrija

Periods: 2006.–2007. gads

Vieta: Rīga, Latvija

Uzdevums:

datoru, telefonu, televīzijas tīklu, kontroles aparatūras, VITA LAN infrastruktūras, telefonu centrāles un sinhronā tulkojuma sistēmu izbūve, kā arī objekta rekonstrukcijas un restaurācijas darbi

Īstenotie risinājumi: datu un optiskais tīkls, TV tīkls, sinhronā tulkošana un audio sistēma, monitoringa sistēma

Aplūkot aprakstu