Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Datu centri
  • Ventilācija un dzesēšana
  • Ēku inženiersistēmas
  • Energoefektivitāte
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Ārējie komunikāciju tīkli

IBIS Riga Centre

Klients: Wisher Enterprises LV

Periods: 2015 - 2016

Vieta: Rīga

Uzdevums:

vājstrāvu sistēmu projektēšana un izbūve, AVK izbūve, elektrības izbūve

Atsauksmes:

Aplūkot atsauksmi >>

Aplūkot aprakstu

C.T.Co biroja ēka

Klients: SIA Fraternitas

Periods: 2014.–2015. gads

Vieta: Rīga, Latvia

Uzdevums:

ventilācijas, dzesēšanas un apkures sistēmu projektēšana un ventilācijas un dzesēšanas izbūve

Īstenotie risinājumi: apkure, ventilācija, kondicionēšana

Aplūkot aprakstu

Lattelecom ēka Citadeles ielā

Klients: SIA Lattelecom

Periods: 2014.–2015. gads

Vieta: Rīga

Uzdevums:

Siltināšanas, ventilācijas sistēmas nomaiņas un dzesēšanas sistēmas rekonstrukcijas, kā arī logu nomaiņas un apkures sakārtošanas darbu projekta vadība

Īstenotie risinājumi: Siltināšana, ventilācija, kondicionēšana

Aplūkot aprakstu