Citrus Solutions norisinājās ārējais kvalitātes audits, kas veiksmīgi noslēdzies, iegūstot starptautiski atzītu arodveselības un darba drošības vadības sistēmas sertifikātu OHSAS 18001:2007. Tas liecina par izcili organizētu kvalitātes un vides vadību un darba aizsardzību uzņēmumā.
Ārējā kvalitātes auditā tika veikts uzraudzības audits esošajām Citrus Solutions kvalitātes un vides vadības sistēmām, kā arī paralēli notika izveidotās darba aizsardzības vadības sistēmas sertifikācijas audits. Auditā veicās ļoti labi! Citrus Solutions izveidotā darba aizsardzības vadības sistēma atbilst starptautiskā standarta OHSAS 18001:2007 prasībām. Audita laikā saņemti arī ieteikumi turpmākai sistēmas pilnveidei.
OHSAS 18001:2007 arodveselības un darba drošības vadības sistēmas sertifikāts ir starptautiski atzīts un nodrošina vadlīnijas ar veselību un drošību saistītu riska faktoru novēršanai darbavietā. Atbilstība šiem standartiem ir skaidrs signāls darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem, ka darbinieku veselība un drošība ir uzņēmuma prioritāte.